Sedan slutet av 1920-talet har vi jobbat med plåtbearbetning på Åbergs Plåt i Tidaholm.

Innanför väggarna i vår 1800 m2 stora verkstad ryms i dag ett modernt plåtföretag med en snart hundraårig stark och stabil grund att stå på. Antalet anställda är idag 16st med en omsättning på 18 mkr. Företaget ägs idag av Michael Gustafsson och Kjell Einehag.

Genom korta beslutsvägarna och effektiv internkommunikation kan vi erbjuda mycket snabba och exakta leveranser till våra kunder. Företagets flexibilitet är vår starkaste sida och tillsammans med Dig kan vi finna lösningar för en bra konstruktion och tillverkning till rätt pris och i rätt tid.