AFFÄRSIDÉ

Åbergs Plåt AB skall var en plåtleverantör med en flexibel verksamhet som alltid ska vara anpassad till en föränderlig marknad. Detta ska uppnås genom målmedvetna medarbetare och utnyttjande av en modern produktionsanläggning och IT-teknik.

Åbergs Plåt AB skall vara en komplett leverantör inom affärsområde komponent, projekt och färdigprodukt.

Åbergs Plåt AB ska fokusera på kunder som ger ett långsiktigt samarbete.