AFFÄRSPLAN

Åbergs Plåt AB skall vara en komplett leverantör inom affärsområde komponent, projekt och färdigprodukt området.

Åbergs Plåt AB erbjuder tillverkning av såväl enkla som komplexa konstruktioner i materialen rostfritt, aluminium och stål där kunden alltid är garanterad kvalitet flexibilitet och service. Med ett utvecklat kvalitetstänkande som i alla led genomsyrar verksamheten. Åbergs Plåt AB skall skapa kundvärde till företag som har behov av enskilda detaljer, sammanfogade komponenter eller färdiga produkter.

Åbergs Plåt AB skall i samverka med kunden identifiera kundens behov genom en hög servicegrad och behjälplighet från konstruktionsstadiet till leverans av färdig produkt i en komplett tillverkningsprocess.

Åbergs Plåt AB ska fokusera på kunder som ger ett långsiktigt samarbete. Tillväxt ska ske under minimering av risker. Investeringar samt produktutveckling ska bäras av rörelseresultatet. Produktutveckling ska ge en långsiktig kundrelation med en långvarig lönsamhet.